Koedijk
Kanaaldijk 262

FOR ENGLISCH TRANSLATION; SEE BELOW. Deze riante, onder architectuur gebouwde VRIJSTAANDE SPLIT-LEVELWONING gelegen op riant perceel (1.610m2) is fraai gelegen aan de Kanaaldijk met vrij uitzicht richting de duinen van Bergen. De woning is gelegen in Koedijk, dat inmiddels bij Alkmaar behoort en is gelegen aan de noordelijke rand van Alkmaar. Het dorp kenmerkt zich door haar lintbebouwing en hechte dorpskern. Een fijn dorp met alle voorzieningen die u zich maar kunt wensen binnen handbereik. Zo bevinden zich een winkelcentrum De Mare, sportvelden, huisarts, buurthuis en scholen op fietsafstand. Met de fiets bent u vanuit Koedijk (via de vlotbrug) snel in Bergen met o.a. de Internationale (Europese) school. Aan de Kanaaldijk 262 woont u heerlijk vrij. Aan de voorzijde kijkt u ver weg over de landerijen richting de duinen en achter de woning ligt een prachtig perceel van ruim 1.600m2 waar u kunt genieten van de rust en het groen van deze woonomgeving. De tuin heeft een groot (deels overdekt) terras, een heerlijk zwembad (v.v. een overkapping welke open gemaakt kunnen worden), een houten garage/schuur met dubbele klepdeur en veel parkeergelegenheid op eigen erf. Indeling De entree van de woning is op de begane grond van het woonhuis, in de voormalige inpandige garage/berging. Hier treft een royale hal met deur naar de achtertuin en een bergruimte. Hal met trappenhuis zowel naar de kelder als naar de woonverdieping. In het trappenhuis er een vaste kast met de opstelling van de heteluchtverwarming (Brink 2009). Kelder Bestaande uit een (voor)portaal met wasmachine/droger opstelling, een L-vormige kelderruimte staande uit een gedeelte voor de opstelling van de infraroodsauna daarnaast nog een hobbyruimte. Verwarming middels heteluchtverwarming en extra warmte/koeling middels airconditioning. Woonverdieping Deze verdieping is bereikbaar via het trappenportaal. Royale hal met de meterkast en moderne toiletruimte met fonteintje en de voormalige entree. Deze entree aan de zijkant van de woning wordt thans niet meer gebruikt en hier is een vaste kast gemaakt. Keukenruimte met U-vormige keukenopstelling (2010) v.v. diverse inbouwapparatuur zoals o.a. een inductie kookplaat (Miele ‘18), vaatwasser (’17), afzuigkap, koelkast, oven en magnetron (Siemens). Het werkblad van de keuken is uitgevoerd in Caesarstone. Aansluitend de woon/zitkamer met groot raam met een prachtig uitzicht richting Noord-Hollands kanaal, de landerijen en duinen op de achtergrond. De woonkamer is recent gemoderniseerd en v.v. een gashaard en vinyl kurk vloerafwerking. Eerste (slaap)verdieping Deze verdieping is bereikbaar via het trappenportaal en bestaat uit een overloop en twee prima slaapkamers. Beide slaapkamers hebben een vaste kast en een deur naar het balkon aan de achterzijde van de woning. Tweede (slaap)verdieping Deze verdieping is bereikbaar via het trappenportaal en bestaat uit een overloop met grote vaste berging, moderne badkamer welke is uitgerust met een douche, tweede toilet, dubbele wastafel en een klein bad met whirlpool. In de badkamer is een extra dakvenster geplaatst en is er vloerverwarming. Tevens twee prima slaapkamers aan de voorzijde van de woning gelegen, vanuit beide slaapkamers weer een fraai uitzicht. Zolderverdieping Deze verdieping is bereikbaar via het trappenportaal en bestaat uit een overloop en een kamer thans in gebruik als kantoorruimte. Vanuit de werkkamer een kast met toegang tot de bevloerde vliering alwaar de elektrische boiler staat opgesteld en er nog veel bergruimte is. Tuin Royale oprit naast de woning geschikt voor parkeren van meerdere auto’s, fraai aangelegde voortuin en grote gemetselde bloembak aan de zijkant van de woning. De achtertuin is vrij gelegen en erg diep. Het gedeelte achter de woning is deels overkapt en bestraat en voorzien van het zwembad. Het achterste deel van de tuin bestaat thans uit een groot speel/grasveld. In de achtertuin heeft u volop privacy en door de gunstige ligging (zuidoosten) de hele dag zon. Garage In het verlengde van de oprit, halverwege de tuin staat een houten schuur/garage (bj: 2000). De garage is v.v. van twee klepdeuren, zowel aan voor- als achterzijde. In deze garage kunt u met gemak uw auto en tuinspullen kwijt. Tevens zijn in deze ruimte alle voorzieningen vanwege het zwembad, zoals de zuiveringsinstallatie aangelegd. Zwembad Het zwembad in de achtertuin heeft een afmeting van 6 x 12m, diepte is maximaal 1,60m en is in 2017 gerenoveerd en v.v. een overkapping waarvan de er 6 delen opengeschoven kunnen worden. Het zwembad is aan de binnenzijde beplakt met een blauwe epoxy coating en wordt gezuiverd middels een zuiveringsinstallatie. Bijzonderheden Bouwjaar: 1977. Woonoppervlakte: ca. 181m2. Inhoud: ca. 755m3. Externe bergruimte 38m2 - Riante vrijstaande woning, verschillende woonlagen verspreid over meerdere verdiepingen. - Prachtig uitzicht (aan de voorzijde) over de landerijen. - Gelegen op een riant perceel van maar liefst 1.610 m². - Grotendeels v.v. kunststof ramen/kozijnen (Weru 1998-2001), kunststof rabatdelen (2009). - Houten garage v.v. water en electra. - Zwembad met overkapping (2017) - Diverse (buiten) waterkraantjes en druppelslangen aangelegd in de voortuin en langs de oprit. - Eventueel geschikt als woon/werkobject door multifunctioneel souterrain. Aanvaarding: in overleg This spacious, architect-built, DETACHED SPLIT LEVEL HOUSE located on a spacious plot (1,610 m2) is beautifully situated on the Kanaaldijk with an unobstructed view towards the dunes of Bergen. The property is located in Koedijk, which now belongs to Alkmaar and is located on the northern outskirts of Alkmaar. The village is characterized by its ribbon development and close-knit village center. A nice village with all the facilities you could wish for within reach. A shopping center De Mare, sports fields, doctor, community center and schools are within cycling distance. By bike from Koedijk (via the raft bridge) you are quickly in Bergen with, among other things, the International (European) school. You live wonderfully free at Kanaaldijk 262. At the front of the property you can look far away across the fields towards the dunes and behind the house is a beautiful plot of over 1,600 m2 where you can enjoy the peace and green of this residential environment. The garden has a large (partly covered) terrace, a lovely swimming pool (for example a canopy that can be opened), a wooden garage / shed with double door and lots of parking on your own property. Layout The entrance of the house is on the ground floor of the house, in the former garage / storage room. Here you will find a spacious hall with a door to the back garden and a storage room. Hall with staircase both to the basement and to the living floor. In the stairwell there is a fixed cupboard with the arrangement of the hot air heating (Brink 2009). Cellar Consisting of a (front) portal with washer / dryer set-up, an L-shaped basement room standing out of a part for setting up the infrared sauna, and also a hobby room. Heating through hot air heating and additional heat / cooling through air conditioning. Living floor This floor can be reached via the staircase portal. Spacious hall with meter cupboard and modern toilet room with fountain and the former entrance. This entrance on the side of the house is no longer used and a fixed cupboard has been made here. Kitchen area with U-shaped kitchen layout (2010) with various built-in appliances such as an induction hob (Miele "18), dishwasher (" 17), extractor hood, fridge, oven and microwave (Siemens). The kitchen worktop is made in Caesarstone. Then the living / sitting room with large window with a beautiful view towards the North Holland canal, the farmlands and dunes in the background. The living room has recently been modernized and includes a gas fireplace and vinyl cork flooring. First (sleeping) floor This floor is accessible via the staircase portal and consists of a landing and two excellent bedrooms. Both bedrooms have a closet and a door to the balcony at the rear of the house. Second (sleeping) floor This floor is accessible via the stairway and consists of a landing with large fixed storage room, modern bathroom which is equipped with a shower, second toilet, double sink and a small bath with whirlpool. An additional roof window has been installed in the bathroom and there is underfloor heating. Also two great bedrooms located at the front of the house, from both bedrooms again a beautiful view. Top floor This floor is accessible via the staircase portal and consists of a landing and a room currently used as office space. From the office a cupboard with access to the floored attic where the electric boiler is installed and there is still a lot of storage space. Garden Spacious driveway next to the house suitable for parking several cars, beautifully landscaped front garden and large brick planter on the side of the house. The back garden is in a free location and very deep. The part behind the house is partly covered and paved and equipped with the swimming pool. The rear part of the garden now consists of a large play / grass field. In the back garden you have plenty of privacy and because of the convenient location (southeast) you can enjoy the sun all day. Garage In the extension of the driveway, halfway through the garden is a wooden shed / garage (year: 2000). The garage is equipped with two flap doors, both at the front and rear. You can easily park your car and garden equipment in this garage. In addition, all facilities for the swimming pool, such as the treatment plant, have been installed in this room. Swimming pool The swimming pool in the back garden has a size of 6 x 12 m, depth is a maximum of 1.60 m and was renovated in 2017 and with a roof of which the 6 parts can be opened. The swimming pool is covered on the inside with a blue epoxy coating and is purified by a purification installation. Particularities Year of construction: 1977. Living area: approximately 181 m2. Content: approx. 755m3. External storage space 38m2 - Spacious detached house, different floors spread over several floors. - Beautiful view (at the front) over the countryside. - Located on a large plot of no less than 1,610 m². - Largely for the sake of plastic windows / frames (Weru 1998-2001), plastic rebate parts (2009). - Wooden garage for water and electricity. - Swimming pool with roof (2017) - Various (outside) water taps and drip hoses installed in the front garden and along the driveway. - Possibly suitable as a home / work object by multifunctional basement. Acceptance: in consultation Lees meer

Bouwjaar:
1977
Wonen:
181 m2
Inhoud:
755 m3
Kamers:
7

FOR ENGLISCH TRANSLATION; SEE BELOW.
Deze riante, onder architectuur gebouwde VRIJSTAANDE SPLIT-LEVELWONING gelegen op riant perceel (1.610m2) is fraai gelegen aan de Kanaaldijk met vrij uitzicht richting de duinen van Bergen.

De woning is gelegen in Koedijk, dat inmiddels bij Alkmaar behoort en is gelegen aan de noordelijke rand van Alkmaar. Het dorp kenmerkt zich door haar lintbebouwing en hechte dorpskern. Een fijn dorp met alle voorzieningen die u zich maar kunt wensen binnen handbereik. Zo bevinden zich een winkelcentrum De Mare, sportvelden, huisarts, buurthuis en scholen op fietsafstand. Met de fiets bent u vanuit Koedijk (via de vlotbrug) snel in Bergen met o.a. de Internationale (Europese) school.

Aan de Kanaaldijk 262 woont u heerlijk vrij. Aan de voorzijde kijkt u ver weg over de landerijen richting de duinen en achter de woning ligt een prachtig perceel van ruim 1.600m2 waar u kunt genieten van de rust en het groen van deze woonomgeving. De tuin heeft een groot (deels overdekt) terras, een heerlijk zwembad (v.v. een overkapping welke open gemaakt kunnen worden), een houten garage/schuur met dubbele klepdeur en veel parkeergelegenheid op eigen erf.

Indeling
De entree van de woning is op de begane grond van het woonhuis, in de voormalige inpandige garage/berging. Hier treft een royale hal met deur naar de achtertuin en een bergruimte. Hal met trappenhuis zowel naar de kelder als naar de woonverdieping. In het trappenhuis er een vaste kast met de opstelling van de heteluchtverwarming (Brink 2009).

Kelder
Bestaande uit een (voor)portaal met wasmachine/droger opstelling, een L-vormige kelderruimte staande uit een gedeelte voor de opstelling van de infraroodsauna daarnaast nog een hobbyruimte. Verwarming middels heteluchtverwarming en extra warmte/koeling middels airconditioning.

Woonverdieping
Deze verdieping is bereikbaar via het trappenportaal. Royale hal met de meterkast en moderne toiletruimte met fonteintje en de voormalige entree. Deze entree aan de zijkant van de woning wordt thans niet meer gebruikt en hier is een vaste kast gemaakt. Keukenruimte met U-vormige keukenopstelling (2010) v.v. diverse inbouwapparatuur zoals o.a. een inductie kookplaat (Miele ‘18), vaatwasser (’17), afzuigkap, koelkast, oven en magnetron (Siemens). Het werkblad van de keuken is uitgevoerd in Caesarstone. Aansluitend de woon/zitkamer met groot raam met een prachtig uitzicht richting Noord-Hollands kanaal, de landerijen en duinen op de achtergrond. De woonkamer is recent gemoderniseerd en v.v. een gashaard en vinyl kurk vloerafwerking.

Eerste (slaap)verdieping
Deze verdieping is bereikbaar via het trappenportaal en bestaat uit een overloop en twee prima slaapkamers. Beide slaapkamers hebben een vaste kast en een deur naar het balkon aan de achterzijde van de woning.

Tweede (slaap)verdieping
Deze verdieping is bereikbaar via het trappenportaal en bestaat uit een overloop met grote vaste berging, moderne badkamer welke is uitgerust met een douche, tweede toilet, dubbele wastafel en een klein bad met whirlpool. In de badkamer is een extra dakvenster geplaatst en is er vloerverwarming. Tevens twee prima slaapkamers aan de voorzijde van de woning gelegen, vanuit beide slaapkamers weer een fraai uitzicht.

Zolderverdieping
Deze verdieping is bereikbaar via het trappenportaal en bestaat uit een overloop en een kamer thans in gebruik als kantoorruimte. Vanuit de werkkamer een kast met toegang tot de bevloerde vliering alwaar de elektrische boiler staat opgesteld en er nog veel bergruimte is.

Tuin
Royale oprit naast de woning geschikt voor parkeren van meerdere auto’s, fraai aangelegde voortuin en grote gemetselde bloembak aan de zijkant van de woning. De achtertuin is vrij gelegen en erg diep. Het gedeelte achter de woning is deels overkapt en bestraat en voorzien van het zwembad. Het achterste deel van de tuin bestaat thans uit een groot speel/grasveld. In de achtertuin heeft u volop privacy en door de gunstige ligging (zuidoosten) de hele dag zon.

Garage
In het verlengde van de oprit, halverwege de tuin staat een houten schuur/garage (bj: 2000). De garage is v.v. van twee klepdeuren, zowel aan voor- als achterzijde. In deze garage kunt u met gemak uw auto en tuinspullen kwijt. Tevens zijn in deze ruimte alle voorzieningen vanwege het zwembad, zoals de zuiveringsinstallatie aangelegd.

Zwembad
Het zwembad in de achtertuin heeft een afmeting van 6 x 12m, diepte is maximaal 1,60m en is in 2017 gerenoveerd en v.v. een overkapping waarvan de er 6 delen opengeschoven kunnen worden. Het zwembad is aan de binnenzijde beplakt met een blauwe epoxy coating en wordt gezuiverd middels een zuiveringsinstallatie.

Bijzonderheden
Bouwjaar: 1977. Woonoppervlakte: ca. 181m2. Inhoud: ca. 755m3. Externe bergruimte 38m2
– Riante vrijstaande woning, verschillende woonlagen verspreid over meerdere verdiepingen.
– Prachtig uitzicht (aan de voorzijde) over de landerijen.
– Gelegen op een riant perceel van maar liefst 1.610 m².
– Grotendeels v.v. kunststof ramen/kozijnen (Weru 1998-2001), kunststof rabatdelen (2009).
– Houten garage v.v. water en electra.
– Zwembad met overkapping (2017)
– Diverse (buiten) waterkraantjes en druppelslangen aangelegd in de voortuin en langs de oprit.
– Eventueel geschikt als woon/werkobject door multifunctioneel souterrain.

Aanvaarding: in overleg

This spacious, architect-built, DETACHED SPLIT LEVEL HOUSE located on a spacious plot (1,610 m2) is beautifully situated on the Kanaaldijk with an unobstructed view towards the dunes of Bergen.

The property is located in Koedijk, which now belongs to Alkmaar and is located on the northern outskirts of Alkmaar. The village is characterized by its ribbon development and close-knit village center. A nice village with all the facilities you could wish for within reach. A shopping center De Mare, sports fields, doctor, community center and schools are within cycling distance. By bike from Koedijk (via the raft bridge) you are quickly in Bergen with, among other things, the International (European) school.

You live wonderfully free at Kanaaldijk 262. At the front of the property you can look far away across the fields towards the dunes and behind the house is a beautiful plot of over 1,600 m2 where you can enjoy the peace and green of this residential environment. The garden has a large (partly covered) terrace, a lovely swimming pool (for example a canopy that can be opened), a wooden garage / shed with double door and lots of parking on your own property.

Layout
The entrance of the house is on the ground floor of the house, in the former garage / storage room. Here you will find a spacious hall with a door to the back garden and a storage room. Hall with staircase both to the basement and to the living floor. In the stairwell there is a fixed cupboard with the arrangement of the hot air heating (Brink 2009).

Cellar
Consisting of a (front) portal with washer / dryer set-up, an L-shaped basement room standing out of a part for setting up the infrared sauna, and also a hobby room. Heating through hot air heating and additional heat / cooling through air conditioning.

Living floor
This floor can be reached via the staircase portal. Spacious hall with meter cupboard and modern toilet room with fountain and the former entrance. This entrance on the side of the house is no longer used and a fixed cupboard has been made here. Kitchen area with U-shaped kitchen layout (2010) with various built-in appliances such as an induction hob (Miele “18), dishwasher (” 17), extractor hood, fridge, oven and microwave (Siemens). The kitchen worktop is made in Caesarstone. Then the living / sitting room with large window with a beautiful view towards the North Holland canal, the farmlands and dunes in the background. The living room has recently been modernized and includes a gas fireplace and vinyl cork flooring.

First (sleeping) floor
This floor is accessible via the staircase portal and consists of a landing and two excellent bedrooms. Both bedrooms have a closet and a door to the balcony at the rear of the house.

Second (sleeping) floor
This floor is accessible via the stairway and consists of a landing with large fixed storage room, modern bathroom which is equipped with a shower, second toilet, double sink and a small bath with whirlpool. An additional roof window has been installed in the bathroom and there is underfloor heating. Also two great bedrooms located at the front of the house, from both bedrooms again a beautiful view.

Top floor
This floor is accessible via the staircase portal and consists of a landing and a room currently used as office space. From the office a cupboard with access to the floored attic where the electric boiler is installed and there is still a lot of storage space.

Garden
Spacious driveway next to the house suitable for parking several cars, beautifully landscaped front garden and large brick planter on the side of the house. The back garden is in a free location and very deep. The part behind the house is partly covered and paved and equipped with the swimming pool. The rear part of the garden now consists of a large play / grass field. In the back garden you have plenty of privacy and because of the convenient location (southeast) you can enjoy the sun all day.

Garage
In the extension of the driveway, halfway through the garden is a wooden shed / garage (year: 2000). The garage is equipped with two flap doors, both at the front and rear. You can easily park your car and garden equipment in this garage. In addition, all facilities for the swimming pool, such as the treatment plant, have been installed in this room.

Swimming pool
The swimming pool in the back garden has a size of 6 x 12 m, depth is a maximum of 1.60 m and was renovated in 2017 and with a roof of which the 6 parts can be opened. The swimming pool is covered on the inside with a blue epoxy coating and is purified by a purification installation.

Particularities
Year of construction: 1977. Living area: approximately 181 m2. Content: approx. 755m3. External storage space 38m2
– Spacious detached house, different floors spread over several floors.
– Beautiful view (at the front) over the countryside.
– Located on a large plot of no less than 1,610 m².
– Largely for the sake of plastic windows / frames (Weru 1998-2001), plastic rebate parts (2009).
– Wooden garage for water and electricity.
– Swimming pool with roof (2017)
– Various (outside) water taps and drip hoses installed in the front garden and along the driveway.
– Possibly suitable as a home / work object by multifunctional basement.

Acceptance: in consultation

GERELATEERDE WONINGEN

Verkocht

Koedijk
Kanaaldijk 15

Let op: Het betreft een bieden vanaf prijs! Deze moderne 2/1 KAPWONING met AANGEBOUWDE STENEN GARAGE, CARPORT en VERANDA ligt...